Massagedans (meer info)

Wat is massagedans?

Massagedans is een zachte, sensuele, wederzijdse beweging op rustige, inspirerende, romantische muziek.
Om helemaal uit ons hoofd, in ons gevoel en de overgave te komen, wordt er zo min mogelijk gepraat. Als er iets gezegd moet worden, dan proberen we dat zoveel mogelijk non verbaal te doen. Tijdens de avond laten we ons niet (of zo min mogelijk) afleiden en zijn onze mobiele telefoons uit. We geven elkaar volledig en betrokken de aandacht die wij verdienen. We staan goed in onze eigen kracht, goed gegrond, bewust in het nu en in ons gevoel. Daarom is het belangrijk om eerst goed in contact te zijn / komen met je eigen hart. Maak contact met je positieve energie en jouw stralende persoonlijkheid. Als we allemaal stralen, hoeven we het niet meer bij een ander te halen. We zijn bewust van een goede buikademhaling. We gaan niet op elkaar leunen. We proberen ons bekken te openen en onze levens-energie te laten stromen. We Accepteren elkaar (liefst onvoorwaardelijk), wetende dat we hier goed zijn zoals we zijn. We geven opbouwende feedback/kritiek en kunnen dit ook ontvangen. We benaderen elkaar met een rustige, subtiele (eerste) streling. We zijn in volledige afstemming met elkaar en niet bezig om alleen ons eigen dansje te doen. Het gaat er niet om, over hoe jij of jouw dans eruit ziet of om beheersing van techniekjes, We laten de dans ontstaan, zonder wil, doel en/of intentie. De dans is intuïtief dus zonder aangeleerde pasjes.  Ook hoef je niet lenig te zijn. We worden één met elkaar en de muziek. We tonen empathie, zijn niet (ver)oordelend, niet jaloers of claimerig en we vertonen geen competitief, haantjesgedrag. We kunnen tegen afwijzing. We voelen ons als water; meegaand, stromend, levendig en vitaliserend. We uiten ons met passie, sensitiviteit, emotie, in vrijheid, speelsheid en creativiteit.
We masseren niet alleen met onze handen, maar gebruiken ons hele lichaam, zoals onderarmen, hoofd, nagels, etc. We volgen ons gevoel en intuïtie. Om optimaal hierop te kunnen vertrouwen, ons goed af te kunnen stemmen, soepel en in evenwicht te kunnen bewegen, zijn we niet onder invloed van alcohol of drugs.
We brengen rust en verstilling in onze dans We maken geen wilde bewegingen met de armen en/of benen, waardoor je anderen zou kunnen bezeren. Laat jouw dans de spiegel van je ziel zijn. We zorgen samen voor elkaar en laten elkaar vrij. Massagedans is een dans van aanraken en aangeraakt worden. Niet vanuit lust en iets willen krijgen van de ander maar vanuit liefde, het hart, heling, respect, afstemming en willen geven.
Wij geven, zonder ons zelf op te geven.
Mensen die vaak lichamelijk contact hebben zijn  gelukkiger en leven langer.  Toch rust er gek genoeg ook vaak nog een taboe op.  Om ons helemaal in vrijheid te kunnen bewegen is het belangrijk dat er daarom discreet wordt omgegaan met alles wat er gebeurt tijdens een massagedans. Als je mee doet met onze avonden confirmeer je hieraan.

Voor wie?

Bij massagedans maakt het niet uit hoe je eruit ziet, wat je leeftijd (>21), gewicht, geaardheid, geloof, ras, enz. ook is. De intentie is om elkaar onvoorwaardelijk (binnen de richtlijnen van de massagedans) te accepteren.
Massagedans begint met het samen creëren van een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt.  We hebben een open houding naar elkaar toe. We maken (oog)contact, ongeacht geslacht, leeftijd, uiterlijk, en of er een klik of intentie is om met elkaar te willen dansen. Wees bewust dat jouw gedrag hierin een essentiële bijdrage vormt aan een verbonden en fijne sfeer, waarin iedereen zich gezien mag voelen. Dit zal ook weer z’n weerslag op jouw verbonden gevoel hebben en zo een vicieuze cirkel vormen.
Speelt het uiterlijk en geslacht van jouw danspartner een beperkende rol dan kan een blinddoek uitkomst bieden. Grote kans dat je dan geen of minder weerstand zult voelen. Ook zul je hierdoor makkelijker in de overgave kunnen komen.
Bij de Massagedans worden er geen seksuele handelingen verricht en hebben we geen focus op de intieme lichaamsdelen. Wanneer jouw intentie hier wel op gericht is, dan ben je bij Massagedans op het verkeerde adres. Wij zullen de zuivere intenties en deze veilige en liefdevolle sfeer zoveel mogelijk waarborgen. Mensen die blijk geven van grensoverschrijdend gedrag, zich niet respectvol gedragen of op enige wijze een storende invloed op de avond hebben, zullen hierop worden aangesproken. We behouden ons zelfs het recht voor om je van verdere deelname uit te sluiten en uit ons ledenbestand te verwijderen..
Mensen die een ernstig trauma hebben op intimiteit zullen zich hier niet thuis voelen.
Na afloop krijg je via een enquête de mogelijkheid om aan te geven wat je wel en niet fijn vond.  Mochten meerdere mensen te kennen geven (met gegronde argumenten) dat ze zich bij een bepaalde persoon niet op hun gemak voelden, dan kan die persoon alsnog worden uitgeschreven.
Bij de besloten massagedans stellen we aanvullende criteria om mee te kunnen doen.


Als je elkaar met een open houding benaderd zul je vele gezichten ontdekken.

Wat kost het?

Bij de massagedans hanteren we in beginsel het 'Pay as you Feel' principe.
Geen vooraf vastgestelde prijs dus, maar geven vanuit je hart en jouw financiële draagkracht. Dit sluit helemaal aan bij onze visie van contact maken en verbinden vanuit je hart, vertrouwen dat er genoeg is voor iedereen, het ook te durven laten stromen en met die stroom van het leven mee te durven gaan. Onze intentie is dat we iedereen willen kunnen laten genieten van de massagedans en dat geld(tekort) nooit een belemmering zou mogen zijn. Jouw aanwezigheid en het samen kunnen genieten van deze verbondenheid, en liefde is al een waardering op zich. Dit betekent niet dat het gratis is, maar dat je voelt wat het met je gedaan heeft c/q doet en hoeveel het je waard is om deze massagedans bij jou in de buurt in stand te houden of zelfs te intensiveren.
Als richtlijn kun je € 5,- per uur aanhouden. In de praktijk duren de avonden vaak van 20.00 tot 01.00 uur, wat neer komt op €20,- tot €30,-. Daar het door meerdere mensen gegeven wordt, (oa. mensen die ervan moeten leven), en de huur van de ruimte varieert, kunnen de prijzen verschillen. Sommige workshophouders hanteren vaste (bovengenoemde) bedragen. Kijk bij de specifieke evenementen voor meer info. Het geld kun je op elk moment tijdens het evenement in de daarvoor bestemde box doen.
Tijdens de avonden is er gratis thee, (potluck) hapjes en zijn de overige drankjes tegen kostprijs verkrijgbaar. Bij het niet (tijdig) afmelden kan er ook een annuleringsvergoeding in rekening gebracht worden. Het lid worden van onze massagedans Facebook groepen is gratis..

Man/Vrouw verhouding en andere verwachtingen

We streven naar een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen maar garanderen dit niet. Het is tot op zekere hoogte ook niet belangrijk, omdat we ons bij Massagedans ook willen verbinden met mensen van hetzelfde geslacht en omdat er ook met groepjes gedanst kan worden.
Mocht je hiertegen veel weerstand voelen, dan kun je de dans minder intens aangaan of een uitnodiging tot een dans afwijzen. Realiseer je goed dat Massagedans niets met seks en dating te maken heeft. Dansen met iemand van hetzelfde geslacht zegt niets over je geaardheid, maar alles over het feit dat je volledig mee kunt bewegen op de flow en niet afhankelijk bent van opgelegde taboes, patronen en angsten. Massagedans nodigt uit tot onderzoek naar wat voor jou goed is. Een blinddoek kan behulpzaam zijn om je weerstand te verkleinen.
Mocht jij toch veel weerstand voelen als je met iemand van hetzelfde geslacht zou moeten dansen, dan horen wij dat graag. We kunnen jou dan inlichten als de m/v verhouding uit balans dreigt te lopen.
Je kunt dan van tevoren een afweging maken om wel of niet te komen. Ook kan het zijn dat de organisator jou dan op een wachtlijst zet, in het belang van de eenheid en verbondenheid van de groep.
We horen het natuurlijk ook graag als je juist wel graag met iemand van hetzelfde geslacht wil dansen.
Er zijn ook organisatoren die juist wel de m/v balans in het gareel houden. Dit wordt in de uitnodiging / fb-event en/of bevestiging benoemd. Ondanks dat de m/v balans gelijk is, kan het natuurlijk nog steeds voorkomen dat er mannen overblijven omdat vrouwen ook met andere vrouwen willen dansen.

Loslaten van verwachtingen:
Vaak hebben we een bepaalde verwachting. Als hier niet aan wordt voldaan kan dat als teleurstellend en vervelend worden ervaren. De uitdaging is om het vervullen van je behoeftes los te laten, uit het willen te gaan en te vertrouwen dat datgene wat op je pad komt goed voor je is.
Zo is het b.v. fijn als je de keuze van je volgende danspartner kunt loslaten en er op kunt vertrouwen dat diegene die op het wisselmoment het dichtst bij je staat de juiste persoon is om je pad te vervolgen.
Verder leert massagedans je om tantrisch te genieten van het moment en geen doel na te streven. Het voelen van een weerstand geeft aan dat hier nog iets in te ontdekken en te groeien valt. Het kan dan wellicht helpen om niet gelijk toe te geven aan die weerstand, maar dit even te ondergaan, te voelen en te accepteren voor zover mogelijk.

Sfeer/indeling van de avond

Kom op tijd om rustig aan te kunnen komen en elkaar te ontmoeten onder het genot van de gratis thee en iets lekkers. De workshop duurt ongeveer 1 ½ tot 2 uur met oa. kennismaking, praktische en concrete oefeningen. Beginnend met ontspanningsoefeningen  die de overgang van hoofd naar hart bevorderen, je thuis voelen, een goede buikademhaling, in je eigen kracht staan, gronden, in de overgave komen. Openen van je bekkengebied en in contact komen met jezelf en je eigen sensualiteit en levensenergie, grenzen en wensen aan geven, afstemmen, contact maken met de anderen, de 3 basishoudingen en div. massagedans oefeningen.
De dans is vooral in (lichaams)contact met de ander(en) waarbij je zelf de intensiteit bepaalt en zelf je grenzen aangeeft ten aanzien van aanraking (door wie wil je wel/niet aangeraakt worden en op welke manier c.q. waar wil je wel/niet aangeraakt worden?). Afstemming op ieders (non-verbale) communicatie is erg belangrijk. We gaan ervan uit dat deelnemers hun eigen grenzen en wensen duidelijk kunnen aangeven.
Na de workshop is er volop gelegenheid om vrij te dansen in dezelfde sfeer.
Na afloop is er een korte deelronde voor diegenen die daar behoefte aan hebben.
Mocht je tussentijds wat willen drinken of rust willen nemen, dan ben je hier vrij in.

De voorgestelde oefeningen zijn geen technieken die we moeten aanleren, maar meer iets dat we binnen een bepaald kader samen mogen gaan uitvoeren. Je bepaalt altijd zelf óf en op welke wijze je een voorgestelde oefening invult. Ook ben je altijd vrij om je altijd aan een oefening te onttrekken.
Er zal regelmatig gewisseld worden van partner. Mocht je als (gelegenheids) stel komen, dan heb je er in principe geen bezwaar tegen om ook met de anderen binnen de groep te dansen en kun je elkaar daarin vrij laten.
Te allen tijde geldt: doe alleen datgene wat voor jou goed voelt. Vrijheid leidt tot blijheid.
Tijdens de workshop wordt er geen alcohol- of  drugs gebruikt. In de vrije dansfase mag beperkt alcohol (wijn of bier) gedronken worden, maar nooit wanneer dat tot grensoverschrijdend gedrag leidt, wat ter beoordeling aan de workshopgever staat. De massagedans workshops worden zoveel mogelijk intuïtief gegeven, wat betekend dat de oefeningen veelal afgestemd worden op de aanwezigen en de sfeer in de groep.

Niemand hoeft alleen over te blijven, indien je dat niet wilt. Laat blijken dat je behoefte hebt aan aansluiting, door dit subtiel aan te geven. Als dat voor jullie als koppel ook goed voelt, nodig de eenling dan uit om zich bij jullie aan te sluiten met bv een uitnodigend handgebaar.
De energie van Massagedans is vergelijkbaar met de liefde die je kunt voelen als je een baby of bv. een hond streelt. Wanneer we een ander aanraken vanuit liefde en verwondering, in plaats van vanuit lust of behoeftigheid, dan zul je die liefdevolle benadering volgens de wet van aantrekking ook terug gaan ontvangen. Een Massagedans wordt het meest intens beleefd, wanneer iedereen vanuit deze gevende energie aanwezig kan zijn. Zo creëren we samen een intens liefdevolle sfeer, waarin iedereen zich tot grote hoogte gedragen en gezien mag voelen. Wij gaan ons aan deze energie opladen in plaats van ontladen. Het is een snelweg van je hoofd naar je hart.

Positie in de ruimte:
Je danst op één plaats op een bepaalde plek in de ruimte. Als je in het midden van de ruimte staat, geef je hiermee te kennen dat jij volledig in de overgave wilt en kunt dansen, ongeacht de danspartner (man of vrouw), mate van gekleedheid, intensiteit, etc. Degenen die daar ook staan, zijn meestal gelijkgestemden met dezelfde verlangens. Hoe meer je aan de buitenkant danst, hoe spannender je het vindt en hoe meer je hecht aan veiligheid en de garantie dat anderen rekening houden met jouw grenzen. Dit is goed zoals het is.
Natuurlijk hopen we dat je van lieverlee, letterlijk en figuurlijk uit deze comfortzone zult kunnen stappen. Ook kan het zijn dat juist iemand vanuit het midden graag met iemand aan de buitenkant wil dansen en daarmee zich wat zal moeten aanpassen en zich wellicht wat extra zorgvuldig zal moeten afstemmen op de grenssignalen van die ander. Mocht je je even willen onttrekken aan de groepsenergie, dan zoek je een plekje buiten de dansvloer. Wil je wel op de dansvloer blijven, maar toch even op jezelf zijn, geef dat dan aan door je handen voor je hart te houden.

omhoog

Wat neem je mee?

Aaibare, dunne, gladde kleding, goede lichamelijke verzorging en hygiëne, evt blinddoek, drankflesje, iets lekkers , bv.  hartige/ zoete hapjes om met elkaar te kunnen delen.
Vwb de besloten avond komen daar nog bij: (bad)handdoek en olie.
Verder is het belangrijk dat je van te voren voldoende rust en de tijd neemt, waardoor je lekker ontspannen bent. Een rustgevende meditatie kan hierbij helpen.

Hygiëne:
Massagedans vraagt om een goede persoonlijke verzorging. Denk aan een verzorgde, zachte huid,  eeltvrije handen en voeten, verzorgde nagels, en een frisse adem en lichaamsgeur.
Heb je snel last van transpiratie, neem dan een extra shirt en handdoek mee, en fris je tussentijds even op. Was regelmatig je handen tijdens de Massagedans. Zorg dat je een prettige adem en lichaamsgeur hebt (liever geen of zo min mogelijk parfum). Een ruwe, ongeschoren stoppelbaard kan onprettig aanvoelen. Ook is het niet fijn als je haargel gebruikt die heel stug is waardoor niet lekker door je haren gestreken kan worden.
Bij de naakte/besloten variant van de massagedans gaan we ervan uit dat je vrij bent van onbehandelde en besmettelijke geslachts- en huidziekte.
Controleer je zelf van te voren zodat we het voor iedereen fijn en veilig hebben / houden.
Momenteel is er sprake van een verhoogd aantal besmettingen met de schurftluis.
Symptomen zijn oa. jeuk en rode, geïrriteerde huid. (Voor meer info zie link. )

Kleding:
Bij massagedans gaat het erom dat we elkaars energieën zo goed mogelijk kunnen voelen. Het uiterlijk is hier niet belangrijk. Je bent mooi zoals je bent. Des te natuurlijker je bent, des te minder kleding / sieraden je draagt, des te beter zul je elkaars energieën aanvoelen, kunnen strelen en masseren.
Wij adviseren schone kleding te dragen die gemakkelijk zit, strak om je lichaam past als een 2de huid, aaibaar is, dun, max 1 laag, glad (geen gehaakte, gebreide, oneffen, opgestikte kraaltjes, etc). Lycra of spandex kleding is bv heel fijn om in te dansen. Als je veel zweet is deze kleding juist weer niet zo geschikt (neem dan ook extra kleding mee). Je kunt voor de zekerheid een vestje meenemen voor het geval je het koud krijgt.
Als je elkaar streelt, zitten sieraden, piercings, horloges, riemen, haarklips/bandjes, (beugel)bh, spullen in je broekzakken enz. alleen maar in de weg. Zorg dat je goede grip en feeling hebt met de aarde. Er wordt veelal blootvoets gedanst of we hebben sokken met rubberen nopjes aan.

Samen zorgen we voor elkaars welzijn.  Maar jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurt en wij houden ons hier niet voor aansprakelijk.

omhoog

Afstemming, grenzen en wensen

Afstemming op de ander start met oogcontact. In het oogcontact kun je al aangeven of je wel of niet met iemand wilt Massagedansen. Als jouw beoogde danspartner laat blijken dat hij/zij jouw uitnodigende blik wel gezien heeft maar hier verder niet op reageert, dan geeft hij hier mee te kennen nu even niet met je te willen dansen.
Een gezamenlijke dans begint altijd subtiel en in vernieuwde afstemming.
Het is belangrijk dat je je constant afstemt op jouw eigen gevoel en de signalen van de ander.
Wees ervan bewust dat je door liefde, oude kindspijnen en/of lust, “zo in de ban kunt raken” van je partner, dat je dit besef, afstemmingsgevoel en de realiteitszin soms even kunt kwijtraken. Als je hiermee bekend bent, willen wij dat graag weten om jou en anderen hiervoor tegen in bescherming te nemen.
Als een gegeven signaal niet wordt begrepen is het natuurlijk zaak dat je dit wat duidelijker communiceert, desnoods met woorden.
De dans wordt afgesloten zodra één van de dansers aangeeft dat het genoeg is. Dit gebeurt zoveel mogelijk via non-verbale communicatie, bijvoorbeeld door een stapje achteruit te doen of een buiging te maken met je handen op je hart. (namasté houding). Het einde van een dans, hoeft niet noodzakelijkerwijze aan het einde van een liedje te zijn.
Grenzen aangeven:
Er zal nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het voldoende kunnen aangeven van je wensen en grenzen. “Alles” (behalve daadgerichte, inwendige, seksuele handelingen) is mogelijk totdat één van de partners aangeeft dat iets niet (meer) gewenst is. Bij voorkeur gebeurt dit non-verbaal. Dit doe je bv. door de beweging die minder fijn voelt met je handen een andere kant op te sturen. Een stapje achteruit doen is ook een manier om aan te geven dat een aanraking te veel wordt. Als iemand bewust een stapje terug doet, ga hier dan niet met twee stappen achteraan, maar respecteer deze bewegingsruimte. Ga ervan uit dat, als de ander weer meer wil, hij/zij dat dan zelf wel weer laat blijken en naar je toe zal komen. Verder kun je ook gewoon te alle tijden de dans beëindigen. Mocht bovenstaande allemaal niet lukken en je voelt je klem gezet dan kun je als laatste optie nog luid en duidelijk ‘stop’ zeggen. Bij dit woord, stopt de ander altijd met datgene wat hij/zij op dat moment deed, zonder naar een verklaring te vragen. Het is een duidelijk teken dat de ander iets niet fijn vindt en dat op deze manier nogmaals duidelijk maakt. Het is ook een teken dat je je beter zult moeten afstemmen op de signalen van die ander. Wij als omstanders zullen er op toezien dat e.e.a. ook wordt gerespecteerd.
Het is fijn om te weten en erop te mogen vertrouwen dat iedereen zijn grenzen kan en zal aangeven. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat je ook daadwerkelijk die grenzen aangeeft. Het voordeel hiervan is dat je niet voor de ander hoeft te gaan invullen en niet bang hoeft te zijn dat je over grenzen van anderen heen gaat. Bovendien is het fijn om te weten dat als je danspartner nee tegen iets zegt, het andere als een heerlijke jaaaaaa heeft ervaren. Ook is je houding zodanig dat de ander zich nooit vastgeklemd en onvrij voelt.
Hoe duidelijker jij blijk geeft van wat je wil en niet wil, hoe beter zal de ander hier op kunnen afstemmen en des te minder misverstanden zullen er zijn.
Mocht iemand (herhaaldelijk) over aangegeven grenzen heen gaan, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, zodat het massagedans-team diegene gelijk op zijn niet afgestemde / storende gedrag kan aanspreken. Vaak is de persoon in kwestie zich hier niet eens van bewust en zo geven we hem/haar de kans om zich aan te passen. Beter zo,  dan na afloop n.a.v. mogelijke klachten hem/haar de volgende keer te moeten weigeren. Als jou dit overkomt ben je tenslotte ook blij dat je bewust gemaakt wordt van jouw grensoverschrijdend gedrag en een kans krijgt om dit gedrag te verbeteren.
Wij horen het ook graag als jij het lastig vindt om je grenzen aan te geven, we kunnen je dan een beetje extra in de gaten houden.

Wensen aangeven.
Het is belangrijk dat je naast je grenzen, ook je wensen kenbaar maakt. Die mogen er helemaal zijn  Schaam je niet om de handen van jouw partner te sturen naar de plekjes die je fijn vindt. Uiteraard gebeurt ook dit altijd in volledige afstemming. Laat het vooral merken als je iets fijn vindt door bv genietend geluid te maken en met je lichaam naar de hand of het lichaamsdeel toe te bewegen, wat dit heerlijke gevoel bij jou teweeg brengt. Neem een voorbeeld aan sommige huisdieren. Naar elkaar toe bewegen geeft aan dat er verlangen is naar meer, van elkaar af geeft aan dat er behoefte is aan een variatie of een pauze.

omhoog

Overgave

In de overgave komen is essentieel om echt helemaal van de Massagedans te kunnen genieten. Dit heeft vaak weer te maken met een gevoel van je veilig voelen.  Wanneer je goed in je eigen kracht staat zul je gemakkelijker je grenzen kunnen aangeven. Hierdoor creëer je voor jezelf die veiligheid en maakt het eigenlijk niet meer uit met wie je danst. Verder kom je gemakkelijker in de overgave als je uit je hoofd kunt gaan.
Doordat je bij de massagedans staand danst en jezelf hierbij in balans moet houden, wordt je focus automatisch naar je gronding gebracht. Hierdoor zul je (meer) uit je denken gaan en gemakkelijker in de overgave komen.
Daarnaast kan het zijn dat je afgeleid wordt door energieën, mogelijk starende ogen en geluiden van buiten. Het kan dan bv. helpen om een douchegordijntje om je  heen te visualiseren, dat je dichttrekt, waardoor je alles buiten kunt sluiten. Wellicht kun je dan in die visualisatie elkaar helemaal ongegeneerd "inzepen" en maakt het niet meer uit of er mensen kijken.
Voel je ergens onrust dan kan het ook helpen om daar goed via je buikademhaling, heen te ademen.

omhoog

Afwijzing

Als je het moeilijk vindt om iemand af te wijzen dan komt dat vaak doordat je zelf bang bent om afgewezen te worden, omdat je twijfelt of je wel goed genoeg bent. Je wilt de ander graag tevreden stellen en je hoopt dat de ander jou leuk vindt en accepteert. Hierbij ga je vaak voorbij aan je eigen gevoelens en grenzen en kun je eigenlijk niet zijn wie je bent. Onderken en accepteer je onzekerheden, en angsten en weet dat ze er nu even zijn maar dat je ze niet bent en ze je dus niet automatisch hoeven te domineren. Bovendien kan niet iedereen je aardig vinden, net zo min als dat jij iedereen aardig zult vinden. Door bv niet in te gaan op een dansuitnodiging blijf je trouw aan je eigen gevoelens en je zult merken dat dit uiteindelijk voor een ieder veel bevredigender is. Grote kans dat als je hier meer zelfvertrouwen in hebt ontwikkelt, je steeds minder mensen zult gaan afwijzen.
Aan de ander kant kan het natuurlijk ook gebeuren dat jij je afgewezen zult voelen. Realiseer je dat deze afwijzing niets met jou persoonlijk te maken hoeft te hebben. Wellicht wil iemand even pauze nemen. Wellicht is er op dat moment even geen chemie met de muziek. Wellicht voelt de ander op dat moment inderdaad even geen klik met jou. Je kunt van alles bedenken. Feit is dat je het niet weet en het ook geen zin heeft om van alles in te gaan vullen. Voel en accepteer dit verlies. Het is nu eenmaal zoals het is. Als er een goed moment is, kun je het eventueel met een open houding bespreekbaar maken (door bv aan te geven dat je je afgewezen voelde en of dat gevoel terecht was en met jou persoonlijk te maken had). Vaak zul je merken dat nog niet bedachte scenario’s een rol speelden.  Maar het kan ook zijn dat bv. een minder prettige adem de boosdoener was.

omhoog

Mogelijke bijwerkingen

Een intense Massagedans kan invloed hebben op je systeem. Er kunnen afvalstoffen en emoties los komen, en het is mogelijk dat je je na afloop moe, levenslustig of juist high voelt. Ook hoofdpijn en een veranderende ontlasting komt weleens voor. We adviseren je om veel te drinken en vooraf en na afloop voldoende rust te nemen. Als je na afloop van een intense massagedans nog moet rijden, adviseren wij jou om goed te voelen of je hier nog toe in staat bent. Vaak kun je je een beetje "wappie" voelen. Het kan dan raadzaam zijn om te blijven slapen en de volgende morgen weer fit en veilig naar huis te gaan.
Als je dit nog niet zo vaak hebt gedaan, kun je na afloop wat last krijgen van spierpijn in je bovenbenen. Verder kan het je levens- en seksuele energie flink wakker schudden. Je DHEA (het natuurlijke anti-aging hormoon) kan een flinke boost krijgen. Een "nadeel' van deze massagedans is verder, dat als je eenmaal dit extatische gevoel van liefdevolle harts-verbondenheid ervaren hebt, je meer van ditzelfde wilt en andere dansuitjes vaak niet meer dezelfde voldoening geven.

Relationeel:
Een bijwerking kan ook zijn, dat je verliefdheidsgevoelens ervaart na een massagedans. Er zijn zo al verschillende liefdesstellen ontstaan. Wees je er echter ook van bewust dat dit niet wederzijds hoeft te zijn. Voor de ander kan het ‘gewoon’ een fijne avond geweest zijn. Het is belangrijk om ook achteraf in afstemming te blijven en een ander niet ongewenst te benaderen met contact- of zelfs datingverzoeken. Nee is nee: Blijf bij je eigen gevoelens.
Mocht dit gevoel wel wederzijds zijn en dat het wellicht meer voelt dan zomaar een fijne danspartner, dan is dat mooi als dat het 't gevolg is. Het vormt echter een zeer nare belemmering als het vinden van een relatie, een doel of streven op zich wordt. Het voelt dan al snel als willen hebben en graaien. Wees hiervan bewust en probeer dit te voorkomen. Kom je als stel, dan is het de bedoeling dat je ook openstaat voor de ander(en). Hou dan rekening mee met relationele processen die wat extra aandacht kunnen vragen. Denk aan jaloezie door de wisseling van danspartners. Het is belangrijk om dit van te voren met elkaar te bespreken. Massagedans is geen therapievorm, maar kan wel van alles spelenderwijs losmaken. Blijf goed in contact met jezelf en elkaar, en bespreek je grenzen. Mocht je onverhoopt in een pijnstuk komen of onenigheid hebben dan is het fijn om daar de anderen niet mee te storen en even (evt met behulp van een derde) buiten de ruimte te gaan.
De workshopgevers staan je graag ter zijde.

omhoog

Geef het door!

Laat de liefde, geluk en verbondenheid in jou en je omgeving opbloeien en laat anderen ook kennismaken met deze heerlijke dansvorm, door bv. zo met elkaar te gaan dansen op een normale dansgelegenheid en er met anderen over te praten.
Ken jij mensen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in deze sensuele “love” dans en voldoen aan bovenstaande criteria, dan zouden we het fijn vinden als je deze informatie aan hen doorstuurt. Voordat je anderen gaat uitnodigen is het wel belangrijk dat je deze informatie hebt gelezen en minimaal één evenement zelf hebt bijgewoond. Dit om een goede inschatting te kunnen maken of het potentiële lid wel past binnen de groep.
Hoe meer gelijkgestemden, hoe meer vreugd en des te groter de kans dat bij jou in de regio ook een bijeenkomst wordt georganiseerd.
Het is de intentie om massagedans een landelijke dekking te geven met betaalbare, niet commerciële, kleinschalige evenementen in huiselijke sfeer.
Wij steunen graag alle initiatieven op dit gebied en gunnen ieder het bestaansrecht.
We zijn nog volop in ontwikkeling en staan graag open voor feedback.

omhoog

Aanmelding en afmelding

Omdat de massagedans evenementen vaak snel volgeboekt zijn, moet je je hiervoor opgeven via de mail. Een melding op Facebook is niet voldoende.
Kijk voor het juiste mailadres bij het Evenement dat je wilt bijwonen, iedere locatie heeft soms zijn eigen mailadres. De workshopgever bepaalt wie er ingedeeld wordt, rekening houdend met de verhouding man/vrouw, singles/stellen, bekend/nieuw en passend binnen de beoogde sfeer .
Mocht je onverhoopt niet kunnen of onvoldoende lekker in je vel zitten, dan hebben we daar begrip voor. Laat ons dan zo snel mogelijk weten dat we een ander in jouw plaats kunnen uitnodigen.

omhoog

Spread the love

Reacties zijn gesloten.