Organisatie

Ontstaan

Massagedans is ontstaan in 2010 en ontwikkeld door Leo van Vliet.
Hij combineerde zijn ervaring in contactdansen, massage’s, etc. in wat hij Massagedans is gaan noemen. Eigenlijk is het ook ontstaan doordat hij zich bij veel andere contactdansen stoorde aan de lange opbouw, te veel gepraat en behoefte had aan meer concreet, fysiek contact.
Op 6 November 2015 zette hij zijn eerste massagedans-feestje neer.
Inmiddels is het team uitgebreid met Brigitte, Nanna, Janine, Mark, Peter en Wendy.
En er is ruimte voor meer workshopgevers, want Massagedans is uniek en blijkt in een grote behoefte te voorzien. In de afgelopen 2 jaar zijn al meer dan 100 evenementen georganiseerd in oa Amsterdam, Boekel, Breda, Deventer, Enschede, Nijmegen, Zutphen. Ook op diverse festivals en events, waaronder OpenUp, Ooh la la, Chapat, Djoj Tantra festival, en het Danspaleis, is de massagedans al enthousiast geïntroduceerd.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer:  66362229

naar boven

Visie / Toekomstontwikkeling

Wil jij ook helpen om dit vernieuwende concept verder uit te dragen, dan is die hulp van harte welkom in de vorm van bijvoorbeeld workshops verzorgen, muziek aanleveren, hulp bij webdesign, foto- en video materiaal maken, marketing, financiële bijdragen en algemene ondersteuning.
Het Massagedans-team is op zoek naar personen die willen meewerken aan de promotie.
Ook zoeken we goed bereikbare, betaalbare en sfeervolle danslocaties, liefst met douche, keuken, sauna, hottub, etc. Mensen die leuke, speelse en intieme technieken en contactoefeningen willen delen vanuit hun ervaring, zijn ook van harte welkom. Wil jij ook helpen om onze visie verder te integreren in de wereld, dan kan dat in de vorm van giften. We hebben immers geld nodig om de massagedans verder te ontwikkelen, te promoten en uit te dragen. Jouw bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19. t.n.v. Massagedans Leo van Vliet, onder vermelding van gift.
Daarnaast willen wij met deze "community" website de mogelijkheid bieden dat gelijkgestemden (onderling) en workshopgever elkaar makkelijk kunnen vinden om in liefdevol lichaamscontact met elkaar in verbinding te komen.

naar boven

Juridisch kader

Massagedans is als idee en concept auteursrechtelijk beschermd
Laat dit je echter niet weerhouden om massagedans in de wereld te vergroten door mensen te verwijzen naar onze website en evenementen.
Workshopgevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele psychische of materiële consequenties die een massagedans evt. voor jou kan hebben.
Met deelname aan een massagedans geef je aan dat je op de hoogte bent van de informatie op deze website en de informatie in de bevestigingsmail, en dat je je conformeert aan het massagedans concept zoals op deze website beschreven. Dit geldt ook vwb de bepalingen van de privacywet en hoe we hiermee omgaan.
Kun jij je hier niet mee verenigen, laat ons dat dan weten dan schrijven we je uit als lid.

naar boven

Workshopgever worden

Ben jij ook een groot fan van de massagedans en wil jij die doorgeven aan gelijkgestemden in je omgeving, neem dan contact met ons op. Voorwaarden om zelf de massagedans te gaan geven zijn:

 1. Je hebt (recentelijk) minimaal 5 x een (besloten) massagedans evenement bijgewoond en hebt blijk gegeven van de benodigde capaciteiten, kennis, onzicht en ervaring.
 2. De eerste keer dat je zelfstandig een Massagedans begeleidt, zal dit onder supervisie zijn van een ervaren workshopgever, om je waar nodig te ondersteunen met raad en daad. Indien nodig/gewenst kan dit ook vaker zijn. Hiervoor wordt een reële onkosten- en reiskosten vergoeding gegeven.
 3. Leo van Vliet heeft vrij toegang tot de evenementen die onder de vlag van de Massagedans worden georganiseerd.
 4. Massagedans begeleiders krijgen bij elkaar 50% korting, mits je het afgelopen jaar minimaal 4x een evenement begeleid hebt. Dit is tevens een stimulans om bij elkaar op bezoek te gaan en van elkaar te leren en feedback te kunnen geven.
 5. Er worden bij voorkeur geen massagedans-activiteiten op dezelfde datum georganiseerd (steeds minimaal 3 dagen interval), tenzij de locaties verder dan 30 km uit elkaar liggen. De planning gebeurt in afstemming met de organisatie (Leo, Nanna en Brigitte).
  Bij een openbare massagedans evenement is dat 7 dagen en meer dan 50 km.
 6. Er wordt door de workshopgever zelf een Facebook event aangemaakt (vormgeving in afstemming met Nanna) met daarop een duidelijke link naar de website.
  Zodra de gegevens incl. de link naar het FB event zijn ontvangen, zal het evenement via de website gepromoot worden.
 7. Gebruik van de algemene Massagedans flyers ter vergroting van het totale netwerk.
 8. Betaling van een vergoeding ter hoogte van 10% van de workshopinkomsten met
  een maximum van € 5,- per persoon. Deze opbrengst is bestemd voor de doorontwikkeling van Massagedans. Als tegenprestatie voor deze commissie, ontvang je de mogelijkheid om het concept te gebruiken, wordt jouw evenement onder de aandacht gebracht van onze honderden leden en krijg je back-up waar nodig.
  Het geld wordt binnen 2 weken overgemaakt naar:  L. van Vliet / Massagedans, rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19 onder vermelding van contributie + de datum van het evenement.
 9. Als er minder dan €60,- aan bruto-inkomsten zijn, hoeft er niets afgedragen te worden.
 10. Workshopgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een boekhouding, het opgeven van de inkomsten aan de belastingdienst of het UWV etc. en moeten voldoen aan de wet op de privacy (AVG) van de door hen bewaarde persoonsgegevens.
 11. De massagedans wordt volgens het door Leo ontworpen concept gegeven, waarbij het geen probleem is als een ieder daar zijn eigen invulling aan geeft. Er moet wel altijd uiting worden gegeven aan de basiseisen van Massagedans:
 12. Er wordt niet onnodig gepraat en de uitleg is zo kort mogelijk.
 13. De massagedans is een verbindende dans waarbij de meeste tijd, met uitzondering van Massagedans voor stellen, met verschillende personen wordt gedanst.
 14. Er heerst een fijne sfeer en er moet aandacht zijn vwb de veiligheid, discretie, nooduitgangen, brandveiligheid, hygiëne, enz.
 15. Er worden geen seksuele handelingen verricht en er wordt niet getongzoend. Personen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, worden aangesproken op hun gedrag en/of weggestuurd.
 16. Deelnemers worden gescreend op basis van de toelatingscriteria / comfortzonetest. Dit kan ook telefonisch. (geldt alleen voor besloten events)
 17. Vanaf 13 personen moet de workshop met minimaal 2 personen worden begeleid.

naar boven

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.