Organisatie

Ontstaan

Massagedans is ontstaan in 2010 en ontwikkeld door Leo van Vliet.
Hij combineerde zijn ervaring in contactdansen, (kashmir)massage’s, etc. in wat hij massagedans is gaan noemen. Verder is het ook ontstaan doordat hij bij veel andere contactdansen iets wezenlijks mistte, nl. concreet, fysiek contact zonder een te lange opbouw en te veel gepraat.
Op 6 November 2015 zette hij zijn eerste massagedans-feestje neer.
Naast Brigitte en Nanna is inmiddels het team behoorlijk uitgebreid. (zie ook contact)
Er is ruimte voor meer workshopgevers, want Massagedans is uniek en blijkt in een grote behoefte te voorzien. In de afgelopen 2 jaar zijn al meer dan 100 evenementen georganiseerd in oa Amsterdam, Boekel, Breda, Deventer, Enschede, Nijmegen, Zutphen. Ook op diverse festivals en events, waaronder OpenUp, Ooh la la, Chapat, Djoj Tantra festival, en het Danspaleis, is de massagedans al enthousiast geïntroduceerd.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer:  66362229

naar boven

Visie / Toekomstontwikkeling

Wil jij ook helpen om dit vernieuwende concept verder uit te dragen, dan is die hulp van harte welkom in de vorm van bijvoorbeeld workshops verzorgen, muziek aanleveren, hulp bij webdesign, foto- en video materiaal maken, marketing, financiële bijdragen en algemene ondersteuning.
Het Massagedans-team is op zoek naar personen die willen meewerken aan de promotie.
Ook zoeken we goed bereikbare, betaalbare en sfeervolle danslocaties, liefst met douche, keuken, sauna, hottub, etc. Mensen die leuke, speelse en intieme technieken en contactoefeningen willen delen vanuit hun ervaring, zijn ook van harte welkom. Wil jij ook helpen om onze visie verder te integreren in de wereld, dan kan dat in de vorm van giften. We hebben immers geld nodig om de massagedans verder te ontwikkelen, te promoten en uit te dragen. Jouw bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19. t.n.v. Massagedans Leo van Vliet, onder vermelding van gift.
Daarnaast willen wij met deze "community" website de mogelijkheid bieden dat gelijkgestemden (onderling) en workshopgever elkaar makkelijk kunnen vinden om in liefdevol lichaamscontact met elkaar in verbinding te komen.

naar boven

Juridisch kader

Massagedans is als idee en concept auteursrechtelijk beschermd
Laat dit je echter niet weerhouden om massagedans in de wereld te vergroten door mensen te verwijzen naar onze website en evenementen.
Workshopgevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele psychische of materiële consequenties die een massagedans evt. voor jou kan hebben.
Met deelname aan een massagedans geef je aan dat je op de hoogte bent van de informatie op deze website en de informatie in de bevestigingsmail, en dat je je conformeert aan het massagedans concept zoals op deze website beschreven. Dit geldt ook vwb de bepalingen van de privacywet en hoe we hiermee omgaan.
Kun jij je hier niet mee verenigen, laat ons dat dan weten dan schrijven we je uit als lid.

naar boven

Workshopgever worden

Ben jij ook een groot fan van de massagedans en wil jij die liefde doorgeven aan gelijkgestemden in je omgeving, neem dan contact met ons op.
Belangrijk is het hierbij dat het vooral een passie is en je het niet zo zeer voor het geld doet. Voorwaarden om zelf de massagedans te gaan geven zijn:

Massagedans workshopgevers-overeenkomst        juli 2023

Om te zorgen voor duidelijkheid, rust, veiligheid en eenheid binnen de massagedans en het (groeiende) team van workshopgevers, hebben we een aantal regels /richtlijnen opgesteld waar wij aan voldoen en ons aan confirmeren.

 1. Nieuwe workshopgevers (incl. assistenten) hebben (recentelijk) minimaal 5 x een massagedans evenement bijgewoond en hebben blijk gegeven  van de benodigde capaciteiten, kennis, inzicht en ervaring. (afgestudeerde Biodansleraren hebben een pré)
 2. De eerste keer dat je zelfstandig een Massagedans begeleidt, zal dit onder supervisie zijn van een ervaren workshopgever, om je  waar nodig te ondersteunen met raad en daad. Indien nodig/gewenst kan dit ook vaker  zijn.  Hiervoor wordt een reiskosten vergoeding gevraagd van € 0,25 per km en een onkostenvergoeding van € 25,00 per uur voor 1 persoon (daarbij wordt ook de reistijd geteld)
 3. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Dit geldt ook v.w.b. het bijhouden van een boekhouding, het opgeven van de inkomsten aan de belastingdienst (inkomsten <  €20.000,- vallen onder de kleine ondernemers regeling) of het UWV etc.
 4. Je bent op de hoogte van de informatie op de website (www.massagedans.nl) en confirmeer je hieraan. (Heb je aanvullingen hierop dan horen wij dat graag)
 5. Je bent bewust van de noodzaak van een goede veiligheid, inrichting en hygiëne van de locatie en draagt dat ook uit naar je bezoekers oa. middels uitnodigingen en bevestigingen.    Aandachtspunten zijn: bereikbaarheid ov, (betaald) parkeren, brandveiligheid (geen kaarsen), nooduitgangen, temperatuur, sfeer, maximaal bezoekersaantal, glaswerk buiten de dansruimte, gebruik olie / handdoeken, hygiëne, wc, etc.
 6. Verder draag je zorg voor het welzijn, hygiëne en veiligheid van de deelnemers. Benoem dat iedereen alleen datgene moet doen wat goed voelt. De oefeningen zijn op uitnodiging en nooit verplicht, iedereen heeft de vrijheid om zich even terug te trekken, kleding wel of niet uit te trekken (besloten), Naast de schriftelijke aankondigingen vooraf is het ook belangrijk om eea nogmaals in het openingsrondje aan te kaarten, zoals: handen wassen / hygiëne, geen seksuele handelingen (incl. tongzoenen), geen focus op de intieme delen, zonder oordeel, man/vrouw verhouding, discretie, grenzen/wensen aangeven, eigen verantwoordelijkheid.  Verder is het belangrijk dat er voldoende opbouw is (bewust wording van eerst contact maken met jezelf en goed in je eigen kracht staan). Dit geldt zeker bij veel nieuwe deelnemers.
 7. Je draagt bij (in woord en daad) aan de goede naam van de massagedans.  Je laat je niet negatief uit over andere workshopgevers. Mochten er frustraties zijn dan bespreek je dat met de betrokkene. Mochten er negatieve geruchten zijn, dan probeer je die te achterhalen of te ontkrachten.
 8. Je bent discreet over alles wat er gebeurt tijdens de massagedans en verlangt dat ook van de deelnemers.
 9. Als er problemen zijn dan probeer je die (gelijk) op te lossen. Over zaken die een negatieve invloed op de massagedans als geheel kunnen hebben, worden wij graag op de hoogte gesteld.
 10. Er worden (bij voorkeur) geen massagedans-activiteiten op dezelfde datum georganiseerd (steeds minimaal 3 dagen interval), tenzij de locaties verder dan 30 km uit elkaar liggen. Bij een openbare massagedans evenement is dat 7 dagen en meer dan 50 km.
 11. Nadat de datum ok bevonden is wordt er door de workshopgever zelf een Facebook event aangemaakt met daarop een duidelijke link naar onze website.
  Gegevens betreffende het event worden via de chatgroep aan Leo door gegeven, die het op de site zal zetten. Het betreft hier: datum, tijd, plaats/locatie, vorm (besloten / stellen), workshopgevers, fb link, emailadres ivm opgave en contact.
 12. Vwb de vormgeving is Nanna verantwoordelijk. Mocht je een eigen massagedanslogo of flyers willen, dan kun je contact met haar opnemen.
 13. Wij houden in principe een entreeprijs aan van €20,- voor openbare- en €25,- / €30,- voor besloten evenementen. Sommige hanteren het geven vanuit je hart principe.
 14. Massagedans begeleiders krijgen 50% korting op de entree bij elkaar. Dit geldt alleen als je  het afgelopen jaar minimaal 4x een evenement begeleid hebt. Dit is tevens een stimulans om bij elkaar op bezoek te gaan en van elkaar te leren en feedback te kunnen geven. Leo van Vliet (de oprichter) heeft vrij toegang tot de evenementen die onder de vlag van de Massagedans worden georganiseerd.
 15. Elke workshophouder betaald een vergoeding ter hoogte van 5% van de bruto inkomsten met een maximum van € 5,- per persoon. Deze opbrengst komt weer geheel ten goede aan de Massagedans, oa. voor promotie, website, organisatie, enz.
  Als tegenprestatie voor deze commissie, ontvang je de mogelijkheid om het concept te gebruiken, wordt jouw evenement onder de aandacht gebracht van onze honderden leden en krijg je back-up waar nodig.
  Gelieve het geld binnen 2 weken over te maken naar:  Leo van Vliet (Massagedans), rekeningnummer  NL04 RABO 0123 2373 19 onder vermelding van contributie + de datum van het evenement. Bij overboeking van meerdere data tegelijk, gelieve dit te specificeren.
 16. Je bent verplicht om te voldoen aan de wet op de privacy (AVG) van de door jou bewaarde persoonsgegevens. Zorg dat je computer veilig is, je mails aan meerdere personen altijd bcc verstuurd en wees zeer zorgvuldig met de persoonsgegevens. Mochten er lekken zijn dan ben je verplicht die te melden. De promotiekanalen van de massagedans worden nooit en te nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan de MD.
 17. De massagedans wordt volgens het door Leo ontworpen concept gegeven, waarbij het geen probleem is als een ieder daar zijn eigen invulling aan geeft. Er moet wel altijd uiting worden gegeven aan de basiseisen van Massagedans:
  -Er wordt niet onnodig gepraat en de uitleg is zo kort mogelijk, maar wel zo volledig mogelijk. In de bevestigingsmail kun je al veel informatie overdragen en verwijs altijd naar de site!
  -De massagedans is een verbindende dans met anderen, waarbij de meeste tijd (met uitzondering van massagedans voor stellen) met verschillende personen wordt gedanst.
  -De dans is verstild, wederzijds en met het hele lichaam (zonder focus of ontwijking).
  -Er worden geen seksuele handelingen verricht en er wordt niet getongzoend. Personen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, worden aangesproken op hun gedrag en/of weggestuurd
 18. Deelnemers aan een besloten evenement zijn lid en/of worden gescreend op basis van de toelatingscriteria / comfortzonetest. Dit kan ook telefonisch. (geldt alleen voor besloten events) Deelnemers hebben geen ernstig trauma op intimiteit.
 19. Vanaf 13 personen moet de workshop met minimaal 2 personen worden begeleid.
 20. Wij houden ons het recht voor om (met opgaaf van reden) de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

Spread the love

Reacties zijn gesloten.