Privacybeleid

Algemeen
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te voldoen aan de privacywet.
In deze privacyverklaring informeren we u over privacy aspecten van onze massagedans diensten en website.
Door gebruik te maken van deze website en lid te worden, geeft u aan ons privacy beleid te hebben gelezen, hier aan mee te werken en te accepteren. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken, delen en bewaren, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt hoe lang en wat we er aan doen om uw gegevens te beschermen.
Verder leest u wat u kunt doen als u nog vragen hebt of zich wilt afmelden.
Wij zullen niet meer gegevens bewaren, dan strikt noodzakelijk is.
Om lid te worden dient u akkoord te gaan met de privacy-bepaling.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen inschrijven en te benaderen als lid van de massagedans en om onze diensten aan u te kunnen leveren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen servers of die van een derde partij (google).
Wij zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken. Wel kan het zijn dat we uw gegevens gebruiken tbv andere massagedans, gerelateerde diensten.
Naast dat wij discreet omgaan met uw gegevens, eisen wij dat ook van u en vragen uw absolute discretie (in woord en beeld) naar anderen toe.

Wij registreren en bewaren van onze leden en deelnemers de volgende gegevens en leggen hierbij uit waarom:
1- Voor- en achternaam: Om elk lid te kunnen onderscheiden van elkaar.
2-  Woonplaats  Om gericht te kunnen promoten en events te kunnen plannen en om evt meerijders op elkaar te kunnen laten afstemmen.
3-  Mobiele telefoonnummer: Om u te kunnen bereiken in het geval van een last minute aanmelding, annulering, wachtlijst of  ivm
terugbezorging van evt vermiste eigendommen.
4- E-mailadres: Om u de nieuwsbrief, de bevestiging, uitnodiging, andere berichten te kunnen versturen en (evt op verzoek) lid te kunnen
maken van de betreffende openbare en/of besloten facebookgroep.
5-  Bijhouden van aanwezigheid en evt feedback nav het bezoek van een bijeenkomst: Dit is om adequaat vragen te kunnen beantwoorden
en situaties beter te kunnen begrijpen en te beoordelen.
6-  Oude emailberichten  en overige communicatie : Om adequaat vragen te kunnen beantwoorden en situaties beter te kunnen begrijpen en
te beoordelen.
7-  Soort lidmaatschap: Of je lid bent van de besloten massagedans groep.

We verzamelen geen persoonlijke gegevens over bezoek aan de website (cookies) . Dit wordt wel gevraagd, maar wij doen hier niets mee.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.
De nieuwsbrieven van de massagedans worden via e-mail verzonden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de BBC-optie, waardoor geadresseerden elkaars mailadressen niet te zien krijgen.

Bewaartermijn verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.
Indien u gedurende 2 jaar geen belangstelling heeft getoond, verwijderen wij uw gegevens.

Uw rechten als betrokkene
De privacy wetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail of het contactformulier.

Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer aangeboden kunnen worden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Recht van verzet:

De privacy wetgeving biedt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij ontvangen wel graag uw motivering, tenzij het gaat om bezwaar tegen direct marketing, dat kan zonder opgaaf van redenen.

Recht van gegevensoverdracht:
U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere organisaties over te kunnen dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor alle verwerkingen die wij op uw voorafgaande toestemming hebben gebaseerd, kunt u op ieder moment besluiten uw toestemming in te trekken.

Klachtrecht:
Wanneer u een klacht heeft over privacyschending door onze organisatie, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor contact opnemen met massagedans@gmail.com.

Gegevens delen met anderen?
Uw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder uw instemming. In voorkomend geval zullen wij u om toestemming vragen voor het doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze teamleden, workshopleiders en deelnemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Aansprakelijkheid
Massagedans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij horen graag of u een datalek vermoedt.

Social media
Wij nemen geen verantwoordelijkheid van misstanden die ontstaan zijn door facebook of FB groepen waarvoor u zich heeft aangemeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw keuzes voor verwerking persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wilt u een verandering van uw keuze doorgeven, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Bij iedere mailing vindt u de mogelijkheid om via een reply aan te geven dat u uw gegevens wilt aanpassen of om u af te melden. Wij zijn u hier graag mee van dienst.

Disclaimer
Via onze website wordt informatie verstrekt over onze niet commerciële organisatie of over inhoudelijke onderwerpen of onze diensten. Deze voor iedereen toegankelijke informatie is nooit bedoeld voor concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.
Verwijzingen naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

We gaan bewust en vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
-De groepsmail versturen we BCC (blind copy)
-Persoonsgegevens gebruiken we vertrouwelijk en niet voor andere doeleinden dan de massagedans.
-Bij problemen met bepaalde leden, noemen we geen namen.
-We maken mensen bewust van de verantwoordelijkheid om geen gegevens en/of foto’s naar buiten te lekken.
-We vragen toestemming als we foto’s voor promotiedoeleinden willen gebruiken.
-We bewaren zo min mogelijk gegevens indien niet noodzakelijk,
-In het verwerkingsregister houden we bij wat voor handelingen we doen met persoonsgegevens, mogelijke datalekken, enz.

Wat doen we met de Privacy-overeenkomst.

- We verwerken de Privacy-overeenkomsten per persoon bij in de gmail adressenlijst.
- We verwijderen de aangegeven gegevens.
- We slaan de overeenkomst-mails op in 1 map,
- Wij geven bij opmerkingen aan, welke gegevens bewaard mogen blijven.
- De gereageerde personen merken we met bv een ster, zodat we weten wie we later nog een
reminder moeten sturen of tzt zelfs helemaal moeten verwijderen.
-We houden alle handelingen met persoonsgegevens bij in het verwerkingsregister.

We verwerken persoonsgegevens van de categorieën:
(Team)leden, bezoekers massagedansavonden, workshopleiders, accomodatiehouders,

We hebben de volgende Privacy Impact Assesment per categorie uitgevoerd:

De volgende partijen ontvangen van ons persoonsgegevens:
Workshopleiders, leden i.v.m. mogelijke meerijders.

De grondslag van onze verwerking per type persoonsgegeven is:
Toestemming van het lid,

We hebben de volgende specifieke afspraken over datalekken gemaakt met de ontvangers en medegebruikers van onze persoonsgegevens:
Via persoonlijke instructie:

In hoeverre exporteren we gegevens naar landen buiten Nederland:
Dit geldt alleen als er evt in Belgie en/of Duitsland ook een massagedansavond wordt gehouden.

Persoonsgegevens bewaren we:
Zo kort/lang als nodig.

We gebruiken de volgende categorieën van veiligheidsmaatregelen:
wachtwoorden, autorisatiebeleid,

Spread the love

Reacties zijn gesloten.